Z histórie

 

Prírodný ostrovček Sihoť v Nových Zámkoch medzi starým a novým ramenom rieky Nitra, s malebnou prírodnou scenériou, vždy lákal obyvateľov mesta ale aj pocestných. Miesto sa stalo obľúbeným výletným cieľom a miestom oddychu.

Ostrovček je však známy aj z iného dôvodu. Na južnom cípe stál kedysi tzv. primaciálny mlyn. Mlynárstvo v Nových Zámkoch malo niekoľko storočnú tradíciu, bolo rovnako staré ako samotná pevnosť mesta. Na rytine z roku 1595 je vyobrazený vodný mlyn,  ktorý slúžil nielen na mletie obilia, ale aj na zdvihnutie hladiny vody v hradnej priekope. S kráľovým súhlasom sa dostal do vlastníctva Dr. Alberta Kleina, ktorý ho rozšíril, obnovil a tak sa stal jedným z najznámejších valcových mlynov v 18.storocí. 28. septembra 1936 vyhorel,  ale bratia Kleinovci podnik znova zariadili. Žiaľ, 10. decembra 1974 ho na základe rozhodnutia pár „múdrych“ hláv, pomocou sovietskej armády vyhodili do vzduchu a zbúrali.

 

Dnes by sme darmo hľadali túto vzácnu pamiatku. Na jeho mieste však vyrástla v roku 2007 reštaurácia Mlyn, z ktorej vidieť pozostatky kolesa a splavu. Duch rímskych čiaš zas pripomínali náhrobky rímskych legionárov, ktoré boli objavené v stene mlyna. Tieto náhrobky dnes stráži Mestské múzeum, vzdialené len 200m.

Mlyn bol vždy zaujímavým koloritom mesta. Okolie poskytuje možnosti na prechádzku, na oddych a rozjímanie na lavičkách, či v tráve pri vode. Na svoje si prídu aj detičky na hojdačkách a aj rybári na hati. Je tu množstvo športových aktivít, nachádza sa tu atletický štadión, po hrádzi vedie cyklotrasa a súčasťou reštaurácie Mlyn od roku 2012 je Adventure golfové ihrisko i lukostreľba.