Pravidlá Adventure golfu

  1. Hraciu plocha tvorí 18 jamiek. Jednotlivé jamky sú očíslované poradovými číslami. Treba dodržovať poradie jamiek. Jamky sú prepojené kamennými chodníkmi, ktoré vedú k ďalšej jamke v poradí.
  2. Adventure Golf môžu hrať jednotlivci alebo skupiny hráčov. Maximálne doporučené obsadenie jednej jamky sú 4 hráči.
  3. Pri hre v skupine hrajú hráči postupne za sebou v poradí, ktoré si sami na začiatku určia.
  4. Cieľom hry je dopraviť loptičku v čo najmenšom počte úderov do jamky. Víťazom je hráč s najmenším súčtom úderov na všetkých jamkách.
  5. Hra na jamke začína v priestore pred tehlovými mantinelmi, kde si môžete loptičku na umelej tráve ľubovoľne umiestniť.
  6. Pokiaľ loptička pri hre opustí dráhu, je vrátená späť v mieste, v ktorom dráhu opustila a hráč si pripočíta jeden trestný bod. V tomto prípade si hráč môže posunúť loptičku kolmo od tehlového mantinelu na vzdialenosť 15 cm (odpovedá dlhšej strane score karty).
  7. V prípade, že loptička skončí v piesočnej alebo vodnej prekážke, môže hráč pokračovať v hre z tejto prekážky, alebo si môže loptičku umiestniť na 15 cm od kraja prekážky, a to v mieste, odkiaľ bola do prekážky zahraná, ale pripočíta si jeden trestný bod.
  8. Pokiaľ loptička skončí pri tehlovom mantineli, alebo u niektorej z prírodných prekážok (kamene, palisády), je preložená kolmo od tejto prekážky na vzdialenosť 15 cm bez straty bodov.